Юридическая фирма, компания в Одессе - ASLegal. /Стягнення аліментів: законодавчі новели
2 июл

Стягнення аліментів: законодавчі новели

 

8 липня 2017 року набрав чинності  Закон України № 2037-VIII «Про внесення змін щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів». Закон, який суттєво вплинув на положення дітей у питанні про порядок стягнення аліментів.

Важливою зміною і так званим  «фундаментом» цього закону стало внесення змін стосовно визначеності одержання аліментів як власності дитини, а саме, той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Згідно новел, неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання, ця зміна є вагомим внеском у поступове формування незалежного рівня утримання дитини. Ці обставини дають дитині відчути всю повноту її прав у питанні про стягнення аліментів.

Вагомим покращенням став мінімальний розмір аліментів на одну дитину.  Якщо раніше мінімальний розмір становив менше 30% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, то на даний момент мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Крім цього, розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

Законом чітко встановлені частки від заробітку (доходу) платника аліментів у розмірі: на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.  Збільшення мінімального розміру аліментів дає змогу дитині хоч не суттєво, але розширити межі своїх можливостей, коли річ йде про комфортне та щасливе її життя, питання можливостей займає перше місце у списку потреб.

Цікавими є й зміни про те, що заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном. Заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою — підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. У разі встановлення джерела і розміру заробітку (доходу) платника аліментів, який він одержав за кордоном, за заявою одержувача аліментів державний виконавець, приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а в разі виникнення спору – судом.

У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. Стягнення неустойки з боржника підкреслює справедливість покарання за невідповідальне ставлення до виплати аліментів, а значить і до законних прав та інтересів дитини.

Підсумовуючи вищевикладене, хочу додати, що цей закон вніс істотні зміни до Сімейного, Цивільного та Цивільного процесуального кодексів України. Не слід забувати про те, що діти – це наше майбутнє, і всі зміни, які покращують їх життя, є доцільними.

Від того, який внесок буде зроблено у їх виховання та розвиток, чи будуть закладенні поняття цінностей та справедливості, залежить яке майбутнє вони створюватимуть!