14 сен

Строк позовної давності

Малиновський районний суд м. Одеси рішенням від 15.07.2016 року по справі №521/82/16-ц за позовом Приватного акціонерного товариства «Лізинг інформаційних технологій» до фізичної особи, відмовив в повному обсязі в задоволенні позовних вимог Позивача на предмет стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу від 16.05.2011 року в сумі 77407 гривень.

В грудні 2015 року до Малиновського районного суду м. Одеси Приватним акціонерним товариством «Лізинг інформаційних технологій» до фізичної особи подано позовну заяву про стягнення заборгованості за договором фінансового лізингу укладеного 16.05.2011 року.

Юристами ЮК «AS Legal», зваживши всі обставини справи, негайно було прийнято рішення про можливість участі в справі на стороні відповідача, оскільки правова позиція судів в категорії справ, пов’язаних з порушенням позивачем строків позовної давності, є єдиною – згідно положень ст. 257 ЦК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. В свою чергу початок перебігу строків позовної давності, відповідно до норм ст. 261 ЦК України, починається від дня, коли Позивач довідався або міг довідатись про порушення свого права. Згідно ч. 4 ст. 267 ЦКУ, сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Враховуючи те, що згідно наданого позивачем розрахунку заборгованості за договором лізингу сальдо простроченої заборгованості виникло — 01.08.2011 року, тобто з цього дня позивач довідався про порушення свого права, як наслідок розпочався відлік позовної давності, який закінчився – 01.08.2014 року.

Позовна заява подана 28.12.2015 року, тобто пізніше ніж через 1 рік з моменту закінчення позовної давності.

«ПРОПУСТИВ СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ – ОТРИМУЙ ВІДМОВУ В ПОЗОВІ»

Таким чином, наданий Позивачем розрахунок заборгованості необґрунтований жодними належними та допустимими доказами та містить намір безпідставного стягнення з Відповідача коштыв в сумі 77407 грн.

Рішенням суду позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Лізинг інформаційних технологій» до фізичної особи було відхилено та стягнуто з Позивача судовий збір в сумі 1378 гривень. Тим самим ЮК «AS Legal» запобігла безпідставному стягненню з клієнта коштів в сумі 78785 гривень.