УКР

Тел.+38 048 77 102 77

УКР

Тел.+38 048 77 102 77

AS Legal

Юридична компанія
Досвід. Професіоналізм. Успіх.

11 Квітня 2022

Трудові відносини під час війни

24 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»(надалі по тексту також – Закон, Закон України).


Автори Закону зазначають, що він має на меті врегулювання окремих питань трудових відносин між працівником та роботодавцем в умовах воєнного часу, а також збалансувати видатки роботодавця з мінімальними правами та гарантіями працівника.


Надаємо відповіді на основні питання щодо трудових відносин, які в умовах воєнного стану хвилюють, як роботодавців, так і працівників.


Оплата праці в умовах війни

Загально Закон визначає, що заробітна плата виплачується на умовах визначених трудовим договором. Не зважаючи на воєнний стан та труднощі, які він викликав, в тому числі у сфері трудових відносин, виплата заробітної плати залишається обов’язком роботодавця.


Закон допускає звільнення від відповідальності лише за порушення строків виплати заробітної плати. При цьому, роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій та іншої непереборної сили.


Як продовжити працювати віддалено та щодо тих, хто втратив можливість працювати

Останніх значних змін трудове законодавство зазнало на початку пандемії коронавірусу. Саме в той час було внесенозміни до КЗпП України, який було доповнено статтею 60-2 (дистанційна робота). В умовах воєнного стану оформлення дистанційної роботи залишається можливим, Законом в цій частині не було внесено жодних змін. Таким чином, якщо специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, роботодавець вправі прийняти рішення про переведення працівника на дистанційну роботу.


В такому випадку рекомендуємо роботодавцю та працівнику визначити всі можливі способи зв’язку на випадок відключення комунікацій для належної організації дистанційної роботи.


Для тих, хто втратив можливість працювати Законом надано можливість надавати на прохання працівника відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, який встановлений Законом України «Про відпустки».


Одним з основних нововведень Закону є призупинення дії трудового договору як тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.


Тобто, на час такого призупинення роботодавець звільняється від обов’язку платити заробітну плати, а працівник – виконувати свою трудову функцію. Законом не встановлено, порядку  попередження та процедурипризупинення .


Цікавим є те, що відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.


У разі з відсутності працівника його табелюванняможливе умовним позначенням «НЗ» («відсутність з нез’ясованих причин») або «І» («інші причини неявки»). Після з’ясування обставин та виявлення, що причини були поважні, табель обліку використання робочого часу можна скорегувати.


Звільнення в умовах воєнного часу

Відповідно до Закону вбачається, що у зв’язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я працівника, останній може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження.


Як відомо, за нормами мирного часу, 2 тижневий строк попередження працівником роботодавця є можливістю для останнього здійснити пошуки працівника для заміни того, що звільняється. Проте, в умовах бойових дій є достатньо обґрунтованою можливість працівника звільнитись в найкоротші терміни для збереження свого життя та здоров’я.


Щодо звільнення з ініціативи роботодавця Закон передбачає, що останній має право розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник попереджається не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку.


Акцентуємо увагу, що йдеться саме про знищення усіхпотужностей або майна, у разі ж частково знищення процедура звільнення за ініціативою роботодавця залишається незмінною.


Відповідно до Закону звільняти під час лікарняного та відпустки можна, але датою звільнення повинен бути робочий день після закінчення лікарняного або відпустки.


Можливість працевлаштування в умовах війни

З аналізу Закону випливає, що він направлений на усунення проблем, з яким може зіткнутись роботодавець в умовах воєнного стану, оскільки надано можливість укладати строковий трудовий договір, серед іншого для усунення браку кадрового дефіциту, у разі фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома.


Задля вищезазначеного, Законом дозволено укладати уснийтрудовий договір, при цьому можливо встановлювати випробувальний термін, для всіх працівників, без обмежень встановлених КЗпП України.


Варто звернути увагу, що працівники в умовах воєнного стану можуть працювати більше. Так, відповідно до Закону, серед іншого, збільшено тривалість робочого тижня до 60годин (в умовах мирного часу – 40), тривалість щотижневого відпочинку може бути скорочено до 24 годин, не обмежується можливість залучення до роботи у вихідний день, не застосовуються норми щодо вихідних у державні свята, жінки можуть залучатися до важких, шкідливих, небезпечних та підземних робіт.


Зміна істотних умов праці без повідомлення

Чинний КЗпП України до істотних умов праці відносить в тому числі систему та розмір оплати праці, пільги, режимроботи, встановлення або скасування неповного робочого часу. Відповідно до Закону на період воєнного стану скасовано двомісячне попереднє повідомлення про зміну істотних умов праці.


Оформлення мобілізованих та добровольців територіальної оборони

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» жодним чином не змінює трудовихгарантій та прав, які передбачені для мобілізованихпрацівників та добровольців територіальної оборони.


Ч. 1 статті 119 КЗпП України встановлює, що на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.


Також ч. 3 статті КЗпП України передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.


Зазначені вище особи не підлягають звільненню, а увільняються від виконання обов’язків, передбачених трудовим договором, про що оформлюється наказ роботодавцем.

Гарантії, передбачені ст.119 КЗпП України також поширюються на добровольців територіальної оборони.

При цьому, як зауважило Міністерство економіки України, що враховуючи специфіку служби в територіальній обороні, яка може передбачати не постійне, а періодичне залучення працівника до виконання своїх обов’язків,роботодавцю не потрібно в обов’язковому порядку видавати наказ про увільнення працівника від виконання роботи за трудовим договором.


Діана Слюсарчук, молодший юрист АО «AS Legal»

Другие новости

11 Квітня 2022

STATEMENT OF AS LEGAL ON TERMINATION OF BUSINESS WITH COMPANIES WHO CONTINUE OPERATING IN THE RUSSIAN FEDERATION

Читать

11 Квітня 2022

ЗАЯВА ЮК «AS LEGAL» ПРО ПРИПИНЕННЯ СПІВПРАЦІ З КОМПАНІЯМИ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Читать

11 Квітня 2022

Новизна в світі криптовалют. Переваги та недоліки. Що варто очікувати.

Читать

27 Квітня 2021

Керуючий партнер ЮК «AS Legal»

Читать

Запис на консультацію